As I Xornadas Galegas de Educación Ambiental, organizadas pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza no ano 1985, puñan de manifesto a falla de apoio institucional ás actividades de EA naquel entón. A pesar das recomendacións de Tbilisi (1977), do cumio da Terra de Rio de Janeiro (1992), e da reforma educativa de finais dos oitenta e noventa, o apoio institucional continuaría a ser moi limitado, e as actividades puramente voluntaristas continuarían a dominar o panorama da educación ambiental. Ensinantes sensibilizados e colectivos ecoloxistas serian os impulsores das poucas actividades realizadas, e tamén dos primeiros intentos de formación dos propios educadores e educadoras.